1.Proveďte vizuální kontrolu kabeláže, zda-li není poškozena nebo pouze odpojena od napájení. Zkontrolujte zda svítí kontrolka na napájecím adaptér.

2.Pokud vlastníte WiFi router odpojte ho na pár sekund od elektřiny a poté opět připojte, počkejte asi 1 minutu a ověřte, jestli je již připojení funkční. Zároveň můžete zkontrolovat, zda-li zařízení svítí a jeví se jako funkční. Nepokoušejte se mačkat na tlačítko reset, obvykle dojde k vymazání konfigurace zařízení a je nutný zásah našeho technika.

3.Jestliže připojení stále není funkční, můžete zkusit zapojit počítač tzv. na přímo, čímž vyřadíte WiFi router (přívodní kabel je obvykle zapojen do modré zásuvky na WiFi routeru).

4.Pokud jste připojení pomocí mikrovlnného spoje s anténou na střeše Vašeho domu odpojte přívodní mikrovlnné zařízení na pár sekund od elektřiny a poté opět připojte, počkejte asi 1 minutu a ověřte, jestli je již připojení funkční.

5.Pokud nepomohla ani jedna z možností, kontaktujte prosím naši hot-line na telefonním čísle +420 737 816 985