Fungování Wi-Fi ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou zejména vzdálenost od přístupového bodu, překážky v šíření signálu jakou jsou zdi, stropy, nábytek apod., rušení jiným zařízením. Tedy čím větší vzdálenost a počet překážek překonává signál od přístupového bodu ke koncovému zařízení, tím je kvalita signálu horší a rychlost přenosu nižší.

Zvláště v panelových domech dochází k vzájemnému ovlivňování WiFi zařízení mezi jednotlivými účastníky. Pokud máte problém s WiFi připojením je vhodné se obrátit na odbornou pomoc, která Vám pomůže nastavit WiFi zařízení na nejlepší parametry ve vaší  lokalitě.