Telefonní VoIP hovor je online služba závislá na kvalitě vašeho připojení do Internetu. Pokud je hovor přerušovaný  nebo nekvalitní je obvykle závada v propojení do Internetu, kontaktujte naši technickou podporu na diagnostiku problému.