Secure DNS

  • ochrana na úrovni DNS překladu
  • zabezpečení sítí proti malware
  • filtrování provozu dle firemní politiky
  • vytváření vlastních Blacklistu/Whitelistu
}

Rychlé zřízení služby

Standardní doba zřízení služby je do 7 pracovních dnů od objednání služby. Zřízení služby bez zásahů do vnitřní infrastruktury sítě.

Bezstarostný provoz systému

Naše služba je provozována na výkonných serverech  v MILNET cloud. O provoz systému a jeho aktualizaci se starají naši odborní pracovníci. Součástí služby je i analytický dohled nad incidenty v síti.

Možnost rozšíření

Službu  je možné rozšířit o další bezpečnostní produkty: Secure NET , Secure Mail , Secure line VPN

Proč nasadit službu Secure DNS

Ochrana na úrovni DNS překladu je důležitým bodem zabezpečení sítí proti malware a botnet. Systém Secure DNS zajistí nedostupnost cílového serveru a znemožní propojení malware nebo zákeřného software s cílovým (řídícím) serverem. Infekce do počítače je obvykle doručena skrze podvrženou přílohu v emailu, která malware stáhne, nebo skrze nakažené webové stránky.  DNS filtr Secure DNS  takovou komunikaci znemožní a tím nedojde k nakažení cílového počítače. Tento druh nákazy neodstraní ani základní antivirová ochrana na poštovním serveru, která cílový url odkaz těle zprávy obvykle netestuje. Ochrana DNS provozu je velice efektivní a provoz vykazuje velmi dobré výsledky.

Popis vlastností služby Secure DNS

Rychlé nasazení

Velmi snadná implementace do vaší sítě. Pouze změnou DNS serverů pro překlad Internetových adres je služba spuštěna. Vše ostatní zajistí naši odborní pracovníci, provedou optimalizaci politik.

Detekce hrozeb

Systém detekce hrozeb čerpá z různých zdrojů informací, seznamy jsou automaticky aktualizovány podobně jako antivirové programy, aby byla zajištěna ochrana proti aktuálním hrozbám. Seznamy jsou doplňovány i našimi pracovníky při zjištění mimořádného incidentu z aktuálního provozu z bezpečnostního  analytického oddělení.

Ochrana DNS překladu

Ochrana DNS překladu přináší mnoho možností a to velmi efektivně. Kromě detekce malware umožňuje DNS filtrace jednoduchou  blokaci závadného provozu (porno stránky). Politiku filtrace DNS provozu lze nastavovat odděleně pro jednotlivé části sítě (žáci ve škole / učitelé,  obchodní oddělení / technické oddělení, apod.)

Dostupnost služby Secure DNS

Službu je možné objednat k přípojce Internetu od tarifu Standard a výše.  Služba je dostupná pouze pro uživatele sítě MILNET.cz.

Tarify Secure DNS

Ceník platný od 1.4.2018 / ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %

Instalace a konfigurace systému, naladění parametrů DNS politik:  Jednorázový poplatek 1000,- Kč

Neváhejte nás kontaktovat.

Pokud jste nenašli odpověď na vaší otázku, neváhejte se nás zeptat.