Secure NET

  • systém detekce průniku IDS
  • systém prevence průniku IPS
  • zásadní zvýšení bezpečnosti počítačové sítě společnosti
  • detekce anomálií a hrozeb v provozu sítě
  • automatická aktualizace signatur
}

Rychlé zřízení služby

Standardní doba zřízení služby je do 7 pracovních dnů od objednání služby.

Bezstarostný provoz systému

Naše služba je provozována na výkonných serverech  v MILNET cloud. O provoz systému a jeho aktualizaci se starají naši odborní pracovníci. Součástí služby je i analytický dohled nad incidenty v síti.

Možnost rozšíření

Službu  je možné rozšířit o další bezpečnostní produkty: Secure DNS , Secure Mail , Secure line VPN

Proč nasadit službu Secure NET

Systém prevence průniku také známý jako systém pro detekci a prevenci průniku  je zařízení pro počítačovou bezpečnost, které monitoruje síť a/nebo aktivity operačního systému na škodlivou činnost. Hlavní funkce IPS systémů jsou identifikace škodlivé činnosti, zaznamenávání informací o jejím průběhu, následném blokování této činnosti a také její nahlašování.

V dnešní době již běžné firewally nestačí pokrýt všechny současné  digitální hrozby. Je nutné nasadit IPS systémy, protože monitorují jak provoz na síti, tak i aktivity operačního systému, které by mohly vést k narušení bezpečnosti. Konkrétněji, IPS může provádět takové akce jako vyvolání poplachu, filtrování škodlivých paketů, násilné resetování spojení a/nebo blokování provozu z podezřelé IP adresy. Všechny tyto úkony často provádí ve spolupráci s firewallem. IPS také umí opravit chybný cyklický redundantní součet (CRC), defragmentovat proudy paketů, předcházet problémům s řazením TCP paketů, a čistit nežádoucí přenos včetně nastavení síťové vrstvy. Všechny tyto činnosti jsou systémem vykonávány automaticky  dle nastavených parametrů a dostupných  aktualizovaných signatur hrozeb.

Popis vlastností služby Secure NET

IDS / IPS

Systém implementuje úplný jazyk signatur, který odpovídá známým hrozbám, porušování zásad a škodlivému chování. Systém IPS také zjistí mnoho anomálií v provozu, kterou kontroluje. Je schopen používat speciální sadu pravidel se specializovanými Emerging Threats a sadou pravidel VRT .

Identifikace protokolu

Systém automaticky detekuje protokoly jako HTTP na libovolném portu a použije správnou logiku detekce a logování. To velmi pomáhá s nalezením malware a CnC kanálů.

Více než IDS

IDS může protokolovat požadavky protokolu HTTP, protokolovat a ukládat certifikáty TLS, extrahovat soubory z toků a ukládat je na disk. Podpora úplného zachytávání pcap umožňuje snadnou analýzu. To vše dělá IDS system výkonným jádrem pro ekosystém monitorování sítě (NSM).

Protokol HTTP

Stavový analyzátor HTTP
Identifikace souboru, extrakce a protokolování
Klíčová slova, která se shodují s (normalizovanými) vyrovnávacími pamětí:
záhlaví a surových záhlaví
uživatelský agent
požádat orgán a orgán odpovědí
metodu, stav a kód stavu

Dostupnost služby Secure NET

Službu je možné objednat k přípojce Internetu od tarifu Standard a výše. Služba je dostupná pouze pro uživatele sítě MILNET.cz.

Tarify Secure NET

Ceník platný od 1.2.2018 / ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %

Instalace a konfigurace systému, naladění parametrů IDS/IPS:  Jednorázový poplatek 5000,- Kč

Neváhejte nás kontaktovat.

Pokud jste nenašli odpověď na vaší otázku, neváhejte se nás zeptat.