Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP)

V případě, že pro posílání pošty používáte aplikaci v počítači nebo v mobilní zařízení, budete potřebovat při konfiguraci poštovního účtu znát tzv. SMTP server pro odchozí poštu. SMTP server je zpravidla poskytován Vaším poskytovatelem internetového připojení. SMTP...