Právě probíhá poslední fáze testů a finální nasazení nové technologie optimalizace provozu sítě MILNET. Celá síť až do úrovně poslední míle ke klientovi je monitorována na plánovanou kapacitu připojení. Systém automaticky provádí měření propustnosti linek a automaticky nastavuje QoS parametry pro jednotlivé linky s jejich propustností. Optimalizační systém je plně automatizován s diagnostickými výstupy pro operátory sítě MILNET.