Připravili jsme pro naše zákazníky webovou aplikaci pro evidenci tržeb. Pro spuštění pokladny potřebujete pouze počítač, tablet nebo telefon připojený do internetu. Účtenky lze tisknout na jakékoli tiskárně, při větším počtu účtenek je vhodná pokladní tiskárna. Aplikaci Vám na požádání nastavíme. Nastavení, zaškolení je za jednorázový poplatek 400,-Kč. Aplikace je dostupná na adrese https://pokladna.milnet.cz

Zákazníci, kteří nemají naše připojení k Internetu, mohou pokladnu využívat za poplatek 50Kč/měsíc.