Proč přes lokální Wi-Fi nedosahuji maximálních rychlostí?

Fungování Wi-Fi ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou zejména vzdálenost od přístupového bodu, překážky v šíření signálu jakou jsou zdi, stropy, nábytek apod., rušení jiným zařízením. Tedy čím větší vzdálenost a počet překážek překonává signál od přístupového bodu ke koncovému zařízení, tím je kvalita signálu horší a rychlost přenosu nižší.

Zvláště v panelových domech dochází k vzájemnému ovlivňování WiFi zařízení mezi jednotlivými účastníky. Pokud máte problém s WiFi připojením je vhodné se obrátit na odbornou pomoc, která Vám pomůže nastavit WiFi zařízení na nejlepší parametry ve vaší  lokalitě.

Jak změřím rychlost připojeni?

Měření je možné provést na stránkách: www.speedtest.net nebo www.rychlost.cz.

Pro přesné měření je nutné připojit počítač, notebook či jiné zařízení kabelem a odpojit veškerá další zařízení. Pokud tak neučiníte mohlo by dojít ke zkreslení výsledků měření způsobené omezením propustnosti lokální Wi-Fi nebo datovým tokem na jiná zařízení.

Přestalo mi fungovat internetové připojení, co mohu udělat pro opětovnou funkčnost?

1.Proveďte vizuální kontrolu kabeláže, zda-li není poškozena nebo pouze odpojena od napájení. Zkontrolujte zda svítí kontrolka na napájecím adaptér.

2.Pokud vlastníte WiFi router odpojte ho na pár sekund od elektřiny a poté opět připojte, počkejte asi 1 minutu a ověřte, jestli je již připojení funkční. Zároveň můžete zkontrolovat, zda-li zařízení svítí a jeví se jako funkční. Nepokoušejte se mačkat na tlačítko reset, obvykle dojde k vymazání konfigurace zařízení a je nutný zásah našeho technika.

3.Jestliže připojení stále není funkční, můžete zkusit zapojit počítač tzv. na přímo, čímž vyřadíte WiFi router (přívodní kabel je obvykle zapojen do modré zásuvky na WiFi routeru).

4.Pokud jste připojení pomocí mikrovlnného spoje s anténou na střeše Vašeho domu odpojte přívodní mikrovlnné zařízení na pár sekund od elektřiny a poté opět připojte, počkejte asi 1 minutu a ověřte, jestli je již připojení funkční.

5.Pokud nepomohla ani jedna z možností, kontaktujte prosím naši hot-line na telefonním čísle +420 737 816 985

Nastavení serverů DNS

V síti MILNET provozujeme pro naše zákazníky dva velmi výkonné DNS servery, které poskytují nejlepší rychlost překladu na IP adresy

DNS1 (primární):   10.5.2.1
DNS2 (sekundární):   10.5.2.2

Nastavení serveru příchozí pošty (POP3/IMAP)

Pokud na našem webovém serveru provozujete webhosting a máte založenou e-mailovou schránku, budete potřebovat při konfiguraci poštovního účtu v počítači nebo mobilním zařízení POP3 nebo IMAP server. Uživatelské jméno a heslo jste obdrželi po založení e-mailové schránky.

 

Adresa POP3 a IMAP serveru:   mail.milnet.cz

Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP)

V případě, že pro posílání pošty používáte aplikaci v počítači nebo v mobilní zařízení, budete potřebovat při konfiguraci poštovního účtu znát tzv.
SMTP server pro odchozí poštu. SMTP server je zpravidla poskytován Vaším poskytovatelem internetového připojení.

SMTP server pro uživatele připojených k internetu přes MILNET:

Adresa SMTP serveru: smtp.milnet.cz
port: 25
autorizace: bez ověřování, bez zabezpečení

SMTP server pro uživatele, kteří u nás hostují e-mailovou schránku a jsou připojeni od jiného poskytovatele připojení:

Adresa SMTP serveru: mail.milnet.cz
port: 587
autorizace: stejné uživatelské jméno a heslo, které máte ke své poštovní schránce.

Zvuk v telefonu je přerušovaný nebo nekvalitní.

Telefonní VoIP hovor je online služba závislá na kvalitě vašeho připojení do Internetu. Pokud je hovor přerušovaný  nebo nekvalitní je obvykle závada v propojení do Internetu, kontaktujte naši technickou podporu na diagnostiku problému.

 

 

 

 

Co dělat v případě nefunkčnosti telefonu?

Nejprve zkuste restartovat modem či telefon (odpojením napájecího adaptéru ze zásuvky na několik sekund). V případě přetrvání nefunkčnosti zkontrolujte funkčnost internetového připojení a kontrolek na telefonu či modemu. V případě, že nepomůže ani jedna z těchto věcí, kontaktujte prosím naši hot-line na telefonním čísle +420 737 816 985